Vietnamese
Language

Metfone ủng hộ 70.000 USD cho Bộ Y tế và 3 bệnh viện tại Campuchia

“Quỹ Metfone chung tay chống dịch Covid-19” được kêu gọi từ đầu tháng 4 ...

Metfone triển khai chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Với tinh thần vì lợi ích cộng đồng, mới đây, Metfone đã triển khai chư...

01

03.2021

Thông báo mời thầu “Thiết bị Công nghệ thông tin cho thị trường Campuchia”

Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel thông báo mời tham gia gói thầu cung cấp “Thiết bị Công nghệ thông tin cho thị trường Campuchia”

04

02.2021

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh "Cung cấp dịch vụ vận chuyển và làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tuyến Trung Quốc – Việt Nam – Lào/Campuchia".

 - Tên Bên mời chào giá: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói chào giá: 02/2021/VTG-DVVC “Cung cấp Dịch vụ vận...

Key Milestones