Vietnamese
Language

Metfone ủng hộ 70.000 USD cho Bộ Y tế và 3 bệnh viện tại Campuchia

“Quỹ Metfone chung tay chống dịch Covid-19” được kêu gọi từ đầu tháng 4 ...

Metfone triển khai chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Với tinh thần vì lợi ích cộng đồng, mới đây, Metfone đã triển khai chư...

01

02.2023

Thông báo gia hạn gói thầu “Mua sắm thiết bị CNTT cho Timor theo QHĐC 2023”

Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ViettelTên gói chào thầu: 24/2023/VTG-CNTT – “Mua sắm thiết bị CNTT cho Timor theo QHĐC 2023&...

01

02.2023

Thông báo gia hạn gói thầu “Mua sắm thiết bị CNTT cho Natcom theo QHĐC 2023”

Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ViettelTên gói chào thầu: 23/2023/VTG-CNTT – “Mua sắm thiết bị CNTT cho Natcom theo QHĐC 2023...

Key Milestones