Vietnamese
Language

Metfone triển khai chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Với tinh thần vì lợi ích cộng đồng, mới đây, Metfone đã triển khai chư...

Natcom tái khởi động chương trình hợp tác với ngành giáo dục

Natcom thường xuyên thực hiện nhiều chương trình dành riêng cho đối tượ...

30

03.2020

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói chào hàng số 2020/VTG-UPS250KVA “Cung cấp hệ thống UPS cho thị trường Cambodia"

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói CHCT: 34/2020/VTG-UPS250K...

19

03.2020

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH gói chào hàng số 26/2020/VTG-ANTENNAMAST – “Cột anten cho thị trường Campuchia”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANHTên Bên mời chào hàng: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ViettelTên gói chào h&agra...

Key Milestones