Vietnamese
Language

Natcom tái khởi động chương trình hợp tác với ngành giáo dục

Natcom thường xuyên thực hiện nhiều chương trình dành riêng cho đối tượ...

Sự kiện âm nhạc “Halotel Freshers” thổi lửa cho kỳ học mới của sinh viên

Tiếp nối chương trình “Back to University 2016”, chương trình năm nay m...

29

09.2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH “ Cung cấp máy điều hòa cho thị trường Cambodia”.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH  “ Cung cấp máy điều hòa cho  thị trường Cambodia”.

29

09.2018

Viettel lập kỷ lục 3 triệu khách trong 3 tháng tại Myanmar

Mytel cán mốc 3 triệu khách hàng sau 3 tháng hoạt động, hơn 70% khách hàng sử dụng dịch vụ 4G 

Key Milestones