Vietnamese
Language

Natcom tái khởi động chương trình hợp tác với ngành giáo dục

Natcom thường xuyên thực hiện nhiều chương trình dành riêng cho đối tượ...

Sự kiện âm nhạc “Halotel Freshers” thổi lửa cho kỳ học mới của sinh viên

Tiếp nối chương trình “Back to University 2016”, chương trình năm nay m...

09

08.2018

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Mua viba cho thị trường Cambodia

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Mua viba cho thị trường Cambodia

06

05.2018

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Mua sắm anten cho thị trường Lào 2018

Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel thông báo mời chào hàng cạnh tranh đối với gói mua sắm: Mua sắm anten cho thị trường Lào 2018. Thời gian b...

Key Milestones