Ngôn ngữ

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Natcom

Các chương trình hợp tác với Chính phủ Haiti: Dự án tài...

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Movitel

Cầu truyền hình cho Chính phủ:Đến hết 31/12/2013, Movitel đã bàn giao...

22

05.2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: “Hàng rào cho thị trường VTG”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH - Tên Bên mời chào hàng: Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel - Tên gói ch&agra...

22

05.2017

THÔNG BÁO GIA HẠN CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: “Cung cấp Tủ minishelter các loại cho các thị trường”

THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói CHCT: 65/2017/VTG...

Cột mốc phát triển