Vietnamese
Language

Natcom tái khởi động chương trình hợp tác với ngành giáo dục

Natcom thường xuyên thực hiện nhiều chương trình dành riêng cho đối tượ...

Sự kiện âm nhạc “Halotel Freshers” thổi lửa cho kỳ học mới của sinh viên

Tiếp nối chương trình “Back to University 2016”, chương trình năm nay m...

14

09.2018

Thông báo ra hạn thời gian nộp hồ sơ gói số 54/2018/VTG-ACCU “Purchasing battery for Viettel Cambodia”

Thông báo ra hạn thời gian nộp hồ sơ gói số 54/2018/VTG-ACCU “Purchasing battery for Viettel Cambodia”

05

09.2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - : “ Mua sắm tủ nguồn DC cho thị trường Cambodia”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH “Mua sắm tủ nguồn DC cho  thị trường Cambodia”.

Key Milestones