Ngôn ngữ

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Natcom

Các chương trình hợp tác với Chính phủ Haiti: Dự án tài...

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Movitel

Cầu truyền hình cho Chính phủ:Đến hết 31/12/2013, Movitel đã bàn giao...

26

06.2017

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ THẦU: Mua sắm Hệ thống giám sát tủ nguồn DC

THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói CHCT: 157/2017/VT...

14

06.2017

Giá trị của 10 năm đầu tư nước ngoài

Đến nay, Viettel tròn 10 năm đầu tư ra nước ngoài, đánh dấu chặng đường mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế của tập đoàn này. Nh&i...

Cột mốc phát triển