Vietnamese
Language

Metfone triển khai chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Với tinh thần vì lợi ích cộng đồng, mới đây, Metfone đã triển khai chư...

Natcom tái khởi động chương trình hợp tác với ngành giáo dục

Natcom thường xuyên thực hiện nhiều chương trình dành riêng cho đối tượ...

23

04.2019

Thông báo mời chào rộng rãi gói chào số 39/2019/VTG-CGNAT- “Purchase CGNAT equipment for Cambodia”.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃITên Bên mời chào hàng: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ViettelTên gói chào h...

19

04.2019

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói 46/2019/VTG-JUMPER “Purchase Jumper for Laos and Cambodia”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH -  Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói CHCT: 46/2019/VTG-J...

Key Milestones