Vietnamese
Language

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Natcom

Các chương trình hợp tác với Chính phủ Haiti: Dự án tài...

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Movitel

Cầu truyền hình cho Chính phủ:Đến hết 31/12/2013, Movitel đã bàn giao...

06

07.2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Cung cấp thiết bị vật tư cơ điện cải tạo, mở rộng tổng trạm Timor

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel Tên gói CHCT: 158/2017/VTG-PMTT « ...

26

06.2017

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ THẦU: Mua sắm Hệ thống giám sát tủ nguồn DC

THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói CHCT: 157/2017/VT...

Key Milestones