Vietnamese
Language

Metfone triển khai chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Với tinh thần vì lợi ích cộng đồng, mới đây, Metfone đã triển khai chư...

Natcom tái khởi động chương trình hợp tác với ngành giáo dục

Natcom thường xuyên thực hiện nhiều chương trình dành riêng cho đối tượ...

13

08.2019

Dự thảo Hợp đồng về việc sáp nhập Viettel Overseas

Dự thảo Hợp đồng về việc sáp nhập Viettel Overseas vào Viettel Global

13

08.2019

Thông báo về việc sáp nhập Viettel Overseas vào Viettel Global

Thông báo về việc sáp nhập công ty Viettel Overseas vào Tổng Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel

Key Milestones