Vietnamese
Language

Metfone ủng hộ 70.000 USD cho Bộ Y tế và 3 bệnh viện tại Campuchia

“Quỹ Metfone chung tay chống dịch Covid-19” được kêu gọi từ đầu tháng 4 ...

Metfone triển khai chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Với tinh thần vì lợi ích cộng đồng, mới đây, Metfone đã triển khai chư...

30

09.2020

Natcom, thương hiệu của Viettel tại Haiti đạt lợi nhuận hơn 17 triệu USD

Viettel vừa công bố kết quả kinh doanh Natcom, thương hiệu của Viettel tại Haiti, với mức lợi nhuận đạt hơn 17 triệu USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ, dòng tiền về đạt hơn 23 triệ...

Key Milestones