Ngôn ngữ

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Natcom

Các chương trình hợp tác với Chính phủ Haiti: Dự án tài...

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Movitel

Cầu truyền hình cho Chính phủ:Đến hết 31/12/2013, Movitel đã bàn giao...

26

04.2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: “Hệ thống giám sát năng lượng cho thị trường Tanzania”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói CHCT: 70/2017/VTG-EMS &ld...

22

04.2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: Mua sắm phần mềm antivirus kaspersky cho các thị trường

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói CHCT: 133/2017/VTG-KASPER...

Cột mốc phát triển